SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 5. Četvrtak, 8. veljače 2024.
OPĆINA PUNAT

5.

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 97/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i članka 46. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/22) općinski načelnik Općine Punat, donosi

PROGRAM

mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama,
štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno
suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije od javnozdravstvene važnosti
za Općinu Punat u 2024. godini

Članak 1.

Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Punat u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Program), koji je izradio Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, čiji sadržaj se nalazi u prilogu ovog Programa i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Općina Punat snosi troškove provedbe Programa mjera kako slijedi:

- u objektima i poslovnom prostoru u vlasništvu Općine
Punat,

- na grobljima u vlasništvu Općine Punat,

- na javnim plažama i kupalištima,

- na javnim prometnim površinama,

- na ostalim javnim površinama.

Troškove provedbe suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i prostorima te na površinama iz stavka 1. ovoga članka Općina Punat nije dužan snositi u slučaju:

- kada je pozitivnim propisima određeno da te troškove snose drugi subjekti,

- kada je ugovorom o zakupu poslovnog prostora i ugovorom o zakupu javnih površina (terasa) sklopljenim između Općine Punat kao zakupodavca i zakupnika određeno da te troškove snosi zakupnik.

Članak 3.

Suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima, prostorima te na površinama iz članka 2. ovoga Programa provodi osoba ovlaštena za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno propisima, koja s Općinom Punat sklopi ugovor o provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine.

Članak 4.

Troškove provedbe Programa u objektima i prostorima te na površinama koje nisu u vlasništvu Općine Punat snose, sukladno propisima, njihovi vlasnici odnosno korisnici. 

Članak 5.

Stručni nadzor nad provedbom ovoga Programa provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Stručni nadzor iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz proračunskih sredstava Općine Punat za 2024. godinu.

Članak 6.

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Punat u 2024. godini izrađen od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, koji je sastavni dio ovog Programa, nije predmet objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 501-01/24-01/2

URBROJ: 2170-31-02/1-24-1
Punat, 29. siječnja 2024.

OPĆINSKI NAČELNIK

Daniel Strčić, bacc. inf., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2310&mjesto=51521&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr