SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 4. Petak, 2. veljače 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

3.

Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 3. točke 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 15. stavka 2. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćeni tekst i 26/09), članka 21. stavka 2. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/01; URBROJ: 2170-04-11-06-01 od 23. veljače 2006. godine, KLASA: 023-01/06-01/1; URBROJ: 2170-04-11-10-01 od 23. veljače 2010. godine, KLASA: 023-01/06-01/1, URBROJ: 2170-04-11-15-1 od 8. travnja 2015. godine – pročišćeni tekst i KLASA: 025-01/22-02/20, URBROJ: 2170-48-04-11-22-6 od 20. prosinca 2022. godine), članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 22. siječnja 2024. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Razrješuje se Duško Milovanović dužnosti člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije na koju je imenovan Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 22/21).

Članak 2.

Za člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije imenuje se Goran Petrc, do isteka mandata razriješenog člana iz članka 1. ove Odluke, odnosno do 20. rujna 2025. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/2

URBROJ: 2170-01-01/6-24-35

Rijeka, 22. siječnja 2024.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2309&mjesto=00001&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr