SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 4. Petak, 2. veljače 2024.
OPĆINA MATULJI

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), te članka 43. Statuta Općine Matulji „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23), Općinski načelnik Općine Matulji dana 28. siječnja 2024.godine donosi

PLAN

prijma u službu za 2024. godinu

Članak 1.

Planom prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji za 2024. godinu utvrđuje se stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme u 2024. godini te potreban broj vježbenika u 2024. godini.

Članak 2.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan donošenja ovog Plana popunjeno je 23 radnih mjesta.

Članak 3.

U Jedinstvenom upravnom odjelu u 2024. godini utvrđuje se potreban broj službenika od 31.

U Jedinstvenom upravnom odjelu u 2024.godini planira se popuniti slijedeća radna mjesta:

• Viši savjetnik za poslove izvršnog i predstavničkog tijela

• Voditelj Odjeljka za utvrđivanje i naplatu prihoda

• Voditelj Odjeljka komunalnog i prometnog redarstva

Članak 4.

Općina Matulji popunjava radna mjesta prema ovom planu, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu i financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Općine Matulji za 2024. godinu, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja ovog Plana.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na mrežnoj stranici Općine Matulji.

KLASA:112-02/24-01/1

URBROJ:2170-27-02/1-24-1

Matulji, 28. siječnja 2024. g.

Općinski načelnik

Vedran Kinkela v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2309&mjesto=51211&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr