SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 4. Petak, 2. veljače 2024.
GRAD MALI LOŠINJ

3.

Na temelju članka 38. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 12/12, 43/12, 10/13, 37/13, 39/14, 16/15, 23/15, 7/16, 16/16, 7/19, 10/20, 25/20 i 25/21) te članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – proč. tekst, 9/18 i 9/21) gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 30. siječnja 2024. godine donosi:

ODLUKU

o umanjenju vrijednosti jedinične zakupnine
za poslovne prostore u vlasništvu
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Kao dodatna mjera poticaja gospodarstva vrijednost jedinične zakupnine za poslovne prostore utvrđene Odlukom KLASA:372-01/06-01/06, URBROJ:2213/01-01-06-3 od 25.01.2006. godine (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 3/06) u vlasništvu Grada Malog Lošinja umanjuje se za 20 %.

Članak 2.

Odredbe iz članka 1. ove Odluke primjenjuju se na obračun zakupnina poslovnih prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja za mjesece siječanj, veljaču i ožujak 2024. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljena u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 372-02/24-01/04

URBROJ: 2170-10-01-24-2

Mali Lošinj, 30.01.2024.

Gradonačelnica:

Ana Kučić, mag.oec. v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2309&mjesto=10005&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr