SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 3. Srijeda, 24. siječnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

2.

Na temelju članka 23. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine' broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20), članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16- pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 15. siječnja 2024. godine, donio je

O D L U K U

o VI. izmjeni Odluke o osnivanju
i imenovanju članova Stožera civilne zaštite
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 38/20, 29/22, 35/22, 6/23, 14/23 i 30/23), u članku 2. točke 2. i 14. mijenjaju se i glase:

„2. Ermina Duraj, pročelnica Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine, zamjenica načelnika Stožera,

14. Damir Malenica, viši savjetnik za poslove civilne zaštite i sustava kvalitete II u Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske skupštine, tajnik Stožera.“

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Goran Petrc razrješuje se dužnosti zamjenika načelnika Stožera.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/1

URBROJ: 2170-01-01/6-24-40

Rijeka, 15. siječnja 2024.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2308&mjesto=00001&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr