SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 3. Srijeda, 24. siječnja 2024.
OPĆINA PUNAT

3.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22) općinski načelnik Općine Punat, donosi

PLAN PRIJMA

u službu u Općinu Punat za 2024. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika.

II.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

III.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 1/21, 22/21, 24/22, 9/23 i 31/23) predviđeno je ukupno 20 radnih mjesta, a zaposleno je 14 službenika na neodređeno vrijeme i 1 službenik na određeno vrijeme-vježbenik, što je prikazano u tabličnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Plana.

IV.

U 2024. godini nema potrebe za prijmom u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 081-01/24-01/1

URBROJ: 2170-31-02/1-24-1

Punat, 17. siječnja 2024.

OPĆINSKI NAČELNIK

Daniel Strčić, bacc.inf., v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2308&mjesto=51521&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr