SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 3. Srijeda, 24. siječnja 2024.
OPĆINA PUNAT

2.

Na temelju članka 11. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/22) općinski načelnik Općine Punat donosi

P L A N

savjetovanja s javnošću u 2024. godini

I.

Plan savjetovanja s javnošću u 2024. godini sadrži opće akte odnosno druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba na području Općine Punat.

II.

U 2024. godini savjetovanje s javnošću provest će se u postupku donošenja akata odnosno strateških ili planskih dokumenata navedenih u tablici koja je sastavni dio ovoga Plana.

III.

Općina Punat savjetovanje s javnošću provodi putem službene web stranice na adresi www.punat.hr objavom nacrta općih akata odnosno drugih dokumenata o kojima se savjetovanje provodi u pravilu u trajanju od 30 dana.

IV.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 008-02/23-01/3

URBROJ: 2170-31-02/01-23-1

Punat, 31. prosinca 2023.

OPĆINSKI NAČELNIK

Daniel Strčić, bacc.inf., v .r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2308&mjesto=51521&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr