SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 2. Srijeda, 17. siječnja 2024.
GRAD MALI LOŠINJ

2.

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 70/ 07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišć.tekst, 9/18, 9/21) na prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 10. siječnja 2024. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda)
i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano
i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene
važnosti za Grad Mali Lošinj u 2024. godini

I. Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Mali Lošinj u 2024. godini, izrađen od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

II. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Mali Lošinj u 2024. godini je sastavni dio ove Odluke i nije predmet objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 501-02/24-01/02

URBROJ: 2170-10-01-24-4

Mali Lošinj, 10. siječnja 2024.

Gradonačelnica:

Ana Kučić, mag.oec., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2307&mjesto=10005&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr