SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 2. Srijeda, 17. siječnja 2024.
GRAD MALI LOŠINJ

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), slijedom prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja, a u skladu s Planom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu („Službene novine“ Primorsko-goranske br. 49/23), na temelju čl. 47. i 97. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 09/18 i 9/21) gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 9. siječnja. 2024. godine, donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU

za Jedinstveni upravni odjel
Grada Malog Lošinja u 2024. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se prijam službenika, namještenika i vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja za 2024. godinu.

Plan sadrži podatke o stvarnom stanju popunjenosti radnih mjesta i plan prijma za 2024. godinu.

II.

Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja na dan 9. siječnja 2024. godine nepopunjena sljedeća radna mjesta:

a) u Uredu gradonačelnika:

- spremačica (1 izvršitelj/ica)

b) u Odsjeku za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom:

- savjetnik za imovinsko-pravne poslove (1 izvršitelj/izvršiteljica)

- stručni suradnik za poslove graditeljstva (1 izvršitelj/ica)

- stručni suradnik za redarstvo (1 izvršitelj/ica)

- referent –komunalni i pomorski redar (2 izvršitelj/ica)

c) u Odsjeku za pravne, kadrovske poslove i samoupravu

- viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

d) u Odsjeku za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte

- referent za proračun i blagajnik (1 izvršitelj/ica)

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja popunjena su na neodređeno vrijeme.

III.

Tijekom 2024. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja planiraju se popuniti sljedeća radna mjesta:

a) u Uredu gradonačelnika:

- spremačica (1 izvršitelj/ica)

b) u Odsjeku za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom:

- savjetnik za imovinsko-pravne poslove (1 izvršitelj/izvršiteljica)

- stručni suradnik za poslove graditeljstva (1 izvršitelj/ica)

- stručni suradnik za redarstvo (1 izvršitelj/ica)

- referent –komunalni i pomorski redar (2 izvršitelj/ica)

c) u Odsjeku za pravne, kadrovske poslove i samoupravu

- viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

d) u Odsjeku za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte

- referent za proračun i blagajnik (1 izvršitelj/ica)

Ovaj Plan prijma u službu se primjenjuje od dana donošenja te se objavljuje u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“ i na stranicama Grada Malog Lošinja.

KLASA: 112-02/23-01/07

URBROJ: 2170-10-01-23-3

Mali Lošinj, 9. siječnja 2024.

GRAD MALI LOŠINJ

GRADONAČELNICA

Ana Kučić, mag.oec., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2307&mjesto=10005&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr