SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 43. Utorak, 5. prosinca 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

225.

Na temelju članka 201. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine' broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), članka 18. stavka 2. i članka 22. stavka 4. Statuta Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica, članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 27. studenoga 2023. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica

I.

Gordan Lisac, kao predstavnik korisnika, razrješuje se, na osobni zahtjev, dužnosti člana Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.

II.

Marica Saradžić imenuje se na dužnost članice Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica, kao predstavnica korisnika.

III.

Novoimenovanoj članici iz točke II. ove Odluke mandat traje do isteka mandata razriješenog člana iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/45

URBROJ: 2170-01-01/6-23-24

Rijeka, 27. studenoga 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2298&mjesto=00001&odluka=225
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr