SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 27. Četvrtak, 27. srpnja 2023.
GRAD OPATIJA

55.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Fernandu Kiriginu (u nastavku teksta: Osnivač),

i Poslodavac

FESTIVAL OPATIJA, Ustanova za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture, Opatija, Zert bb, koju zastupa ravnatelj Ernie Gigante Dešković, s jedne strane,

te

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, Zagreb, Ulica kneza Mislava 20, zastupan po glavnom tajniku Domagoju Rebiću (u nastavku teksta: Sindikat), s druge strane,

zaključili su 12. srpnja 2023. godine, sljedeći

ANEKS broj I
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za zaposlene u Festivalu Opatija

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Festivalu Opatija („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 8/23, u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) u članku 32. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Ugovorne su strane suglasne da za vrijeme dok je ovaj Ugovor na snazi osnovica za izračun plaće iznosi 584.67 EUR bruto. “

Članak 2.

(1) Ovaj Aneks Kolektivnog Ugovora stupa na snagu danom potpisivanja a primjenjuje se počevši od obračuna plaće za srpanj 2023. godine koja se isplaćuje u kolovozu.

(2) Ovaj Aneks Kolektivnog ugovora sklapa se u 8 jednakih primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka, dok Grad dodatna dva primjerka dostavlja nadležnom tijelu.

(3) Nakon potpisivanja ovaj se Aneks Kolektivnog ugovora objavljuje u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

 

 

 

 

KLASA: 152-01/23-01/01

URBROJ: 2170-12-03/01-23-2

Opatija, 12.7.2023.

 

ZA GRAD OPATIJU                                        ZA HRVATSKI SINDIKAT

                                                                           DJELATNIKA U KULTURI

Gradonačelnik                                                    Glavni tajnik

Fernando Kirigin, v.r.                                         Domagoj Rebić, v.r.

 

ZA FESTIVAL OPATIJA

Ravnatelj

Ernie Gigante Dešković, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2282&mjesto=10006&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr