SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 27. Četvrtak, 27. srpnja 2023.
GRAD OPATIJA

54.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Fernandu Kiriginu (u nastavku teksta: Osnivač),

i Poslodavac

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA, Opatija, A. Mihića 5 a, zastupan po ravnateljici Biljani Šuša, s jedne strane

te

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan po sindikalnom povjereniku Podružnice Sindikata Željku Harbašu (u daljnjem tekstu: Sindikat), s druge strane,

zaključili su 12. srpnja 2023. godine, sljedeći

ANEKS broj I
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za zaposlene u Dječjem vrtiću Opatija

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Opatija („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 10/23, u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) u članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Ugovorne su strane suglasne da za vrijeme dok je ovaj Ugovor na snazi osnovica za izračun plaće iznosi 540,95 EUR bruto, osim u slučaju iz članka 5. ovog Ugovora.“

Članak 2.

(1) Ovaj Aneks Kolektivnog Ugovora stupa na snagu danom potpisivanja a primjenjuje se počevši od obračuna plaće za srpanj 2023. godine koja se isplaćuje u kolovozu.

(2) Ovaj Aneks Kolektivnog ugovora sklapa se u 8 jednakih primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka, dok Grad dodatna dva primjerka dostavlja nadležnom tijelu.

(3) Nakon potpisivanja ovaj se Aneks Kolektivnog ugovora objavljuje u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

 

 

 

KLASA: 152-01/23-01/04

URBROJ: 2170-12-03/01-23-5

Opatija, 12.7.2023.

 

ZA GRAD OPATIJU                                    ZA SINDIKAT DRŽAVNIH

Gradonačelnik                                                I LOKALNIH SLUŽBENIKA

Fernando Kirigin, v.r.                                     I NAMJEŠTENIKA

                                                                       REPUBLIKE HRVATSKE

ZA DJEČJI VRTIĆ                                       Sindikalni povjerenik

OPATIJA                                                      Podružnice

Ravnateljica                                                   Željko Harbaš, v.r.                 

Biljana Šuša, v.r.

                                                               

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2282&mjesto=10006&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr