SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 27. Četvrtak, 27. srpnja 2023.
GRAD OPATIJA

53.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, koji zastupa gradonačelnik Fernando Kirigin (u daljnjem tekstu: Grad), kao poslodavac

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan po sindikalnom povjereniku Podružnice Sindikata Grada Opatija Željku Harbašu (u daljnjem tekstu: Sindikat), zaključili su 12. srpnja 2023. godine, sljedeći

ANEKS broj III
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za službenike i namještenike u upravnim tijelima
Grada Opatije

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 29/19, 13/20 i 6/23, u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) u članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Osnovica za obračun plaće utvrđuje se u visini od 620,19 EUR bruto.“

Članak 2.

(1) Ovaj Aneks Kolektivnog Ugovora stupa na snagu danom potpisivanja a primjenjuje se počevši od obračuna plaće za srpanj 2023. godine koja se isplaćuje u kolovozu.

(2) Ovaj Aneks Kolektivnog ugovora sklapa se u 6 jednakih primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka, dok Grad dodatna dva primjerka dostavlja nadležnom tijelu.

(3) Nakon potpisivanja ovaj se Aneks Kolektivnog ugovora objavljuje u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

 

 

 

 

 

 

KLASA: 152-01/23-01/8

URBROJ: 2170-12-03/01-23-6

Opatija, 12.7.2023.

 

ZA GRAD OPATIJU                                               ZA SINDIKAT DRŽAVNIH

Gradonačelnik                                                           I LOKALNIH SLUŽBENIKA

Fernando Kirigin, v. r.                                              I NAMJEŠTENIKA

                                                                                 REPUBLIKE HRVATSKE

                                                                                 Sindikalni povjerenik Podružnice

                                                                                 Željko Harbaš, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2282&mjesto=10006&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr