SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

51.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), po prethodnom mišljenju Turističke zajednice Općine Vinodolske općine od 3. travnja 2023., Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 18. sjednici održanoj 22. studenog 2023., donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOJ ZABRANI I OGRANIČENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje radova na području Općine Vinodolske općine, određuju se vrste radova, područje, godišnje (kalendarsko) razdoblje i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje radova, izuzetci od privremene zabrane izvođenja radova te provođenje nadzora.

Članak 2.

Radovi koji se u smislu ove Odluke privremeno zabranjuju smatraju se svi zemljani radovi koji se obavljaju uz upotrebu građevinske mehanizacije te radovi na izgradnji konstrukcije što uključuje izradu temelja, podloga, zidova, stupova, greda, međukatnih konstrukcija, stubišta, rampi i krovne konstrukcije s pokrovom svih vrsta građevina bez obzira na način gradnje, osim građevina javne i društvene namjene namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoj, obrazovanje, prosvjeta, znanost, kultura, sport, zdravstvena i socijalna skrb). Pod zemljanim radovima podrazumijevaju se i iskopi, odvoz materijala sa gradilišta, nasipavanje te uređenje terena i slično.

Članak 3.

Izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine obuhvaćenih ovom Odlukom zabranjuju se bez obzira na način izvođenja (strojno, ručno).

Članak 4.

Privremena zabrana izvođenja radova odnosi se na područje doline Općine Vinodolske općine koje obuhvaća područja ulica:

- u naselju Bribir: Bribir, Dragaljin, Gradac, Jargovo, Kičeri, Kosavin, Kričina, Podgori, Podskoči, Podugrinac, Poduljin, Ravno, Sveti Mikula, Sveti Vid, Štale, Ugrini,

- u naselju Grižane-Belgrad: Antovo, Barci, Baretići, Bašunje Vele, Belgrad, Blaškovići, Dolinci, Franovići, Grižane, Kamenjak, Kostelj, Marušići, Mavrići, Miroši, Saftići, Šarari,

- u Triblju: Bašunje Male, Belobrajići, Blažići, Gornji Tribalj, Janjevalj, Pećca, Podsopalj Belgradski, Podsopalj Drivenički, Ričina, Ropci, Semičevići, Sušik, Tribalj,

- u Driveniku: Baćići, Benići, Benkovići, Cerovići, Čandrli, Drivenik, Goričine, Jerčinovići, Klarići, Petrinovići, Plišići, Šimići,

kao i područja uz navedene ulice i područja između navedenih ulica.

Članak 5.

Izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine zabranjuje se u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2024. godine.

Na područjima iz članka 4. ove Odluke i u razdoblju iz stavka 1. ovog članka, izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine zabranjuje se od 0,00 do 24,00 sata.

Članak 6.

Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:

1. Građevine, odnosno radove za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske

2. Uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti

3. Hitne radove na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprečava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi te u svrhu sprječavanja daljnje štete na istima

4. Građenje javnih građevina predškolskog, školskog, sportskog, zdravstvenog, kulturnog i socijalnog sadržaja, infrastrukturne građevine od javnog značaja i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Članak 7.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju komunalni redari.

U obavljanju nadzora komunalni redari postupaju sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj: 153/13.).

Članak 8.

Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

 

KLASA: 024-02/23-01/5

URBROJ: 2170-34-02-23-217

Bribir, 22. studenog 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=91253&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr