SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

50.

Temeljem odredbi članka 40.,41., 42. i članka 43. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj: 144/21.) i članka 48. i 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 18. sjednici održanoj 22. studenog 2023., donosi

ODLUKU

o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Vinodolske Općine za 2023. godinu

Članak 1.

Članak 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske općine za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 44/22. ), mijenja se i glasi:

„Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Iznosi izdataka utvrđeni proračunom smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine u 2023. godini ne smiju prema Proračunu Općine Vinodolske općine za 2023. godinu biti veći od 3.311.871,83 EUR -a.„

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske Općine za 2023. godinu koje nisu obuhvaćene ovom izmjenom i dopunom Odluke ostaju na snazi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.„

KLASA: 024-02/23-01/5

URBROJ: 2170-34-02-23-215

Bribir, 22. studenog 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=91253&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr