SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

48.

Temeljem odredbi članka 40.,41., 42. i članka 43. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj: 144/21.) i članka 48. i 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 18. sjednici održanoj 22. studenoga 2023., donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2023. GODINU

Članak 1.

1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vinodolske općine za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u iznosu od 3.311.871,83 EUR sastoje se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja .

3.281.345,59 EUR

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

30.526,24 EUR

Rashodi poslovanja

2.791.988,46 EUR

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

260.336,62 EUR

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primitci od financijske imovine i zaduživanja 0,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

259.546,75 EUR

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine 0,00

VIŠAK/ MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE 0,00

Prihodi i rashodi te primitci i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

Članak 2.

Posebni dio Proračuna Općine Vinodolske općine za 2023.godinu koji sadrži prikaz izdataka po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

Članak 3.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vinodolske općine za 2023. godine stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije„.

KLASA: 024-02/23-01/5

URBROJ: 2170-34-02-23-214

Bribir, 22. studenog 2023.

Općinsko vijeće
Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=91253&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr