SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

199.

Na temelju članka 41. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17 i 114/22), točke I. Suglasnosti da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 1/17), članaka 4. i 5. Pravilnika o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 1/17), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko–goranske županije na 21. sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o prijenosu poslova na Ministarstvo financija,
Poreznu upravu

Članak 1.

Ovom Odlukom poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na nasljedstva i darove i poreza na plovila prenose se na Ministarstvo financija, Poreznu upravu (u daljnjem tekstu: Porezna uprava).

Članak 2.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke, Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 3.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa (FINA) zadužena za raspoređivanje uplaćenih prihoda korisnicima, da naknadu Poreznoj upravi iz članka 2. ove Odluke, obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/01 i 34/16).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

 

KLASA: 024-04/23-01/7

URBROJ: 2170-01-01/5-23-39

Rijeka, 26. listopada 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=00001&odluka=199
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr