SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
OPĆINA PUNAT

37.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 96. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 32. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije” 36/22), a u vezi članka 457. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) Općinsko vijeće Općine Punat na 15. sjednici održanoj dana 17. listopada 2023. godine donosi

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala
ulaganjem prava trgovačkog društva
PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

Članak 1.

Trgovačko društvo PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Vršanska 14, Krk (u nastavku teksta: Društvo) ima upisan temeljni kapital u iznosu od 4.657.790,00 EUR, a koji se sastoji od 7 poslovnih udjela te Općini Punat pripada poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa 491.670,00 EUR što iznosi 10,55% temeljnog kapitala.

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se unosom prava za iznos od 973.930,00 EUR, a unesena prava odnose se na sredstva uplaćena temeljem ugovora o financiranju izgradnje komunalnih građevina i nabave komunalne opreme, sklopljenih između Društva i postojećih članova društva u razdoblju od 1. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2022. godine.

Članak 2.

Poslovni udio Općine Punat nakon povećanja temeljnog kapitala za 78.970,00 EUR iznosi 570.640,00 EUR, što ukupno čini 10,13% temeljnog kapitala, a sastoji se od poslovnog udjela vrijednosti 491.670,00 EUR i unosa člana u pravima na temelju ugovora o financiranju izgradnje komunalnih građevina i nabave komunalne opreme.

Članak 3.

Obvezuje se skupština Društva da nakon stupanja na snagu ove Odluke izvrši potrebne izmjene osnivačkog akata kako bi povećanje temeljnog kapitala društva bilo provedeno u sudskom registru.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 024-05/23-01/4

URBROJ: 2170-31-01-23-20

Punat, 17. listopada 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=51521&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr