SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
OPĆINA PUNAT

35.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10 i 10/23) te članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/22), Općinsko vijeće Općine Punat na 15. sjednici održanoj dana 17. listopada 2023. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima
za obračun plaće službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 28/23) u članku 3. unutar kategorije radna mjesta III. kategorije, u potkategoriji referent, iza naziva radnog mjesta: „referent za komunalno gospodarstvo“ dodaje se tekst:“ i pomorski redar“ te umjesto koeficijenta: „1,60“ treba biti: “1,70“.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“, a stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 024-05/23-01/4

URBROJ: 2170-31-01-23-18

Punat, 17. listopada 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=51521&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr