SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
GRAD KRK

54.

Na temelju Odluke o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva Grada Krka s opasnostima od požara (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/23) i članka 52. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), a na prijedlog Područne vatrogasne zajednice otoka Krka, gradonačelnik Grada Krka, 3. listopada 2023. godine, donosi

P L A N

UPOZNAVANJA STANOVNIŠTVA
S OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 1.

Ovim se Planom regulira način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar, te edukacija i osposobljavanje stanovništva za zaštitu od požara.

Članak 2.

Stanovništvo se obavještava o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar, putem plakata, službenih glasila i mrežne stanice Grada Krka te mrežnih stranica Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (http://www.jvp-krk.hr/) i Hrvatske vatrogasne zajednice (https://hvz.gov.hr/).

Članak 3.

Stanovništvo će se educirati i kontinuirano osposobljavati za zaštitu od požara putem redovitog sustava odgoja i obrazovanja, zatim putem sustava i programa informativno – promotivnog i obrazovnog djelovanja te putem programa osposobljavanja koje provode za to ovlaštene ustanove, udruge, te pravne osobe.

Članak 4.

Područna vatrogasna zajednica otoka Krka će, u suradnji sa Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka i Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Krk, kroz proračunsku godinu organizirati:

- vježbe gašenja požara i evakuacije na objektima odgojno – obrazovnih ustanova i pravnih osoba, prema potrebama istih, sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu (“NN“ broj 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18 i 96/18),

- javno predavanje u svrhu educiranja stanovništva, djece i mladeži o opasnostima od požara i mjerama zaštite od požara,

- posjet i predavanje u odgojno – obrazovnim ustanovama o opasnostima od požara i mjerama zaštite od požara,

- promotivno – edukacijsku akciju u svrhu educiranja stanovništva, djece i mladeži o opasnostima od požara i mjerama zaštite od požara, te prezentaciju vatrogasne djelatnosti,

- osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, sukladno iskazanom interesu.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 245-02/23-01/02

URBROJ: 2170-09-02/1-23-4

Krk, 3. listopada 2023.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=51500&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr