SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 35. Četvrtak, 5. listopada 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

177.

Na temelju članka 14. stavka 2. i članka 16. stavka 1. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko–goranske županije („Službene novine“ broj 49/12, 37/15 i 4/16-pročišćeni tekst), članka 65. stavka 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 27. rujna 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji
nekretnine u Crikvenici oznake k.č.br. 1255/4,
zk.ul.br. 1377, k.o. Crikvenica (katastarske oznake
k.č.br. dio 1/4, k.o. Crikvenica)

I.

Nakon provedenog javnog natječaja za prodaju nekretnine u Crikvenici oznake k.č.br. 1255/4, zk.ul.br. 1377, k.o. Crikvenica (katastarske oznake k.č.br. dio 1/4, k.o. Crikvenica) objavljenog putem obavijesti u „Novom listu“, a u cijelosti na službenoj internetskoj stranici Primorsko–goranske županije, kao najpovoljniji ponuditelj odabire se: Ante Mešin, OIB: 09506986572, Ulica Ante Starčevića 34, Senj (dalje u tekstu: odabrani ponuditelj) s ponuđenom cijenom u iznosu od 221.113,00 eura (slovima: dvjesto dvadeset jednu tisuću sto trinaest eura) što prema fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna iznosi 1.665.975,89 kuna (slovima: milijun i šesto šezdeset pet tisuća devetsto sedamdeset pet kuna i osamdeset devet lipa).

II.

Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Župan Primorsko-goranske županije ovlašćuje se za sklapanje kupoprodajnog ugovora.

III.

Odabrani ponuditelj dužan je kupoprodajnu cijenu utvrđenu u točki I. ove Odluke, umanjenu za uplaćenu jamčevinu, platiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora iz točke II. ove Odluke.

IV.

Primorsko-goranska županija će odabranom ponuditelju izdati tabularnu ispravu podobnu za uknjižbu njegova prava vlasništva u zemljišnu knjigu nadležnog suda, nakon plaćanja kupoprodajne cijene u cijelosti, u skladu s odredbama kupoprodajnog ugovora.

Pravo na posjed odabrani ponuditelj stječe sa danom izdavanja tabularne isprave iz stavka 1. ove točke Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i objavit će se na službenoj internetskoj stranici Primorsko–goranske županije.

KLASA: 024-04/23-01/6

URBROJ: 2170-01-01/5-23-35

Rijeka, 27. rujna 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2290&mjesto=00001&odluka=177
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr