SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 35. Četvrtak, 5. listopada 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

42.

Na temelju članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) te članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 17. sjednici održanoj 27. rujna 2023., donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Vinodolska općina za 2022. godinu, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.

2. Izvješće iz točke 1. objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 024-02/23-01/3

URBROJ: 2170-34-02-23-204

Bribir, 27. rujna 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2290&mjesto=91253&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr