SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 34. Petak, 29. rujna 2023.
GRAD RAB

58.

Na temelju članka 13. stavak 1. i 7. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21) te Mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Službe inspekcijskih poslova KLASA: 245-02/23-11/374, URBROJ: 511-01-375-23-2-RF od 7. rujna 2023. godine, Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 21. rujna 2023. godine, donosi

O D L U K U

o donošenju usklađenog teksta Procjene ugroženosti
od požara i tehnoloških eksplozija Grada Raba

Članak 1.

Donosi se usklađeni tekst Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Raba.

Članak 2.

Usklađeni tekst Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Raba sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/04

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-9

Rab, 21. rujna 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

PREDSJEDNIK

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2289&mjesto=51280&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr