SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 34. Petak, 29. rujna 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

70.

Na temelju članka 5. Odluke o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva Općine Omišalj s opasnostima od požara („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/23), a na prijedlog Područne vatrogasne zajednice otoka Krka, načelnica Općine Omišalj, dana 22. rujna 2023.g. donijela je

PROGRAM

UPOZNAVANJA STANOVNIŠTVA SA ZAŠTITOM
OD POŽARA

Članak 1.

Ovim se Programom upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara (dalje u tekstu: Program):

- predviđa na koji način se u nastavnom programu djeca i mladež upoznaju sa zaštitom od požara te način na koji se to može dopuniti,

- predviđa se mjera i količina potrebne edukacije stanovništva kako bi se ostvarila odgovarajuća zaštita od požara,

- određuje se koje informacije glede zaštite od požara će se proslijediti stanovništvu putem web stranice, a koje putem oglasnih ploča i plakata te službenih glasila.

Članak 2.

S opasnostima od požara i mjerama zaštite od požara, djeca i mladež upoznaju se putem redovnog sustava odgoja i obrazovanja kojeg provode odgojno – obrazovne ustanove, a isto se može dopuniti izbornom nastavom, organiziranim posjetama vatrogasnim postrojbama, tematskim predavanjima te uključivanjem u rad mladeži Dobrovoljnih vatrogasnih društava (dalje u tekstu: DVD).

Izborna nastava dopunjuje se pokaznim vježbama u suradnji s Područnom vatrogasnom zajednicom otoka Krka (dalje u tekstu: PVZ otoka Krka) i njezinim članicama.

Članak 3.

S ciljem ostvarivanja odgovarajuće zaštite od požara PVZ otoka Krka će, u suradnji sa Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka (dalje u tekstu: JVP Grada Krka) i DVD-om Njivice, kroz proračunsku godinu organizirati;

- vježbe gašenja požara i evakuacije na objektima odgojno – obrazovnih ustanova i pravnih osoba, prema potrebama istih, sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18),

- javno predavanje u svrhu educiranja stanovništva, djece i mladeži o opasnostima od požara i mjerama zaštite od požara,

- posjet i predavanje u odgojno – obrazovnim ustanovama o opasnostima od požara i mjerama zaštite od požara,

- osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, sukladno iskazanom interesu.

Članak 4.

Stanovništvo se informira o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar, putem plakata, službenih glasila i mrežne stranice Općine Omišalj (www.omisalj.hr ) te mrežnih stranica JVP Grada Krka (http://www.jvp-krk.hr/) i Hrvatske vatrogasne zajednice (https://hvz.gov.hr/).

Informacije o nastalom događaju koji neposredno ugrožava stanovništvo u blizini događaja te postoji potreba za evakuacijom ugroženog stanovništva, proslijediti će se putem vatrogasnih snaga na mjestu događaja, policijskih službenika ili pripadnika civilne zaštite, lokalnih medija te putem sustava za uzbunjivanje.

Članak 5.

Edukacije o opasnostima od požara i mjerama zaštite od požara i osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom predviđene ovim Programom usklađene su sa Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94).

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/84

URBROJ:2170-30-23-2

Omišalj, 22. rujna 2023.

OPĆINA OMIŠALJ

NAČELNICA

mr.sc. Mirela Ahmetović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2289&mjesto=51513&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr