SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 34. Petak, 29. rujna 2023.
OPĆINA LOPAR

29.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10 i 10/23), članka 45. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 5/21, 33/22) općinski načelnik Općine Lopar dana 27. rujna 2023. godine donosi

ODLUKU

o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Općini Lopar.

Članak 2.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Lopar iznosi =645,00 EUR bruto, a primjenjivat će se za obračun plaće od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 29/14 i 35/22).

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 024-01-23-01-26

URBROJ: 2170-24-02-23-01

Lopar, 27. rujna 2023.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdenko Jakuc, dipl.ing.el., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2289&mjesto=51281&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr