SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 34. Petak, 29. rujna 2023.
GRAD KRK

52.

Na temelju članka 14. stavka 1. i 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine« broj 16/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 25. rujna 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju članova
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda Grada Krka

Članak 1.

Osniva se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Krka (dalje: Gradsko povjerenstvo).

Članak 2.

U Gradsko povjerenstvo imenuju se:

1. Đimi Skomeršić, za predsjednika

2. Saša Grgantov, za člana

3. David Mrakovčić, za člana

4. Antonela Mahulja, za članicu

5. Danira Zec, za članicu

Članak 3.

Članovi Gradskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 4.

Gradsko povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke obavlja sljedeće poslove:

1. utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje grada;

2. unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta;

3. unosi i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu;

4. raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima;

5. prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema ovom Zakonu;

6. izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta;

7. surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi ovoga Zakona;

8. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti;

9. obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvima.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Gradsko povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 029-01/23-01/03

URBROJ: 2170-09-01-23-6

Krk, 25. rujna 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik:

Nikša Franov, ing. građ. v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2289&mjesto=51500&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr