SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 34. Petak, 29. rujna 2023.
GRAD KRK

51.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine', broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ('Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 25. rujna 2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Mandatne komisije

I.

BARBARA TOLJANIĆ razrješuje se dužnosti predsjednice Mandatne komisije (na vlastiti zahtjev – zbog stavljanja mandata u mirovanje).

II.

JOSIP BRUSIĆ izabire se za predsjednika Mandatne komisije, na vrijeme do isteka mandata članova Komisije.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 012-06/23-01/01

URBROJ: 2170-09-01-23-4

Krk, 25. rujna 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ. v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2289&mjesto=51500&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr