SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 34. Petak, 29. rujna 2023.
GRAD KRK

50.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (''Narodne novine'' broj 69/17 i 107/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 28/09, 41 /09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 25. rujna 2023. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN

DAVANJA KONCESIJA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Donosi se Plan davanja koncesija na području Grada Krka za 2024. godinu.

Članak 2.

Grad Krk planira u 2024. godini davanje sljedeće koncesije iz područja komunalnih djelatnosti:

• Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

o Planirani broj koncesija: 1 koncesija

o Rok na koji se koncesija daje: 5 godina (2024.-2029.)

o Pravna osnova za davanje koncesija: Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20), Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 33/19 i 12/22) i Zakon o koncesijama (''Narodne novine'' broj 69/17 i 107/20).

o Procijenjena godišnja naknada: 1.327,23 eura (10.000,00 kn).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u ''Službenim novinama Primorsko-goranske županije''.

KLASA: 363-02/23-04/02

URBROJ: 2170-09-01-23-3

Krk, 25. rujna 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik:

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2289&mjesto=51500&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr