SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 34. Petak, 29. rujna 2023.
GRAD KRK

49.

Na temelju članka 7., 8. i 69. Zakona o ustanovama (“Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 9. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 6/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici 25. rujna 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđenju osnivanja
i dopune djelatnosti u novom prostoru Grad Krk,
Dječji vrtić “Katarina Frankopan“

Članak 1.

U Odluci o utvrđenju osnivanja i dopune djelatnosti u novom prostoru Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk, KLASA:025-02/18-01/10, URBROJ:2142/01-01-18-4 od 18. prosinca 2018. godine, objavljenoj u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ u broju 43/18 u cijelom tekstu Odluke umjesto naziva: “Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk“ treba biti naziv: “Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan“.

Članak 2.

Članak 2. Odluke o utvrđenju osnivanja i dopune djelatnosti u novom prostoru dječjeg vrtića Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ mijenja se i glasi:

“Dječji vrtić, Grad Krk, “Katarina Frankopan“ obavlja svoju djelatnost u sjedištu Dječjeg vrtića u Krku, Smokvik 7 i u sljedećim područnim vrtićima:

1. Područni vrtić Omišalj, Baječ 19 C;

2. Područni vrtić Njivice, Stražbica 5;

3. Područni vrtić Malinska, Priko poja 9;

4. Područni vrtić Baška, Ditris 2;

5. Područni vrtić Vrbnik, Retec 5A;

6. Područni vrtić Polje, Stanišće 12;

7. Područni vrtić Vrh, Kosići 126;

8. Područni vrtić Punat, Ivana Gorana Kovačića 81;

9. Područni vrtić Krk, Galija 36 i

10. Područni vrtić Milohnići, Milohnići 63.“

Članak 3.

Prijavu za upis statusnih promjena (dopunu djelatnosti u novom prostoru) iz članka 2. ove Odluke u sudski registar ustanova podnijet će ravnateljica Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 007-04/23-01/09

URBROJ: 2170-09-01-23-5

Krk, 25. rujna 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik:

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2289&mjesto=51500&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr