SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 34. Petak, 29. rujna 2023.
GRAD KRK

46.

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 144/21) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 25. rujna 2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o I. izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Krka za 2023. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 45/23), u članku 32. stavak 6. mijenja se i glasi:

“Grad Krk za podmirenje tekuće likvidnosti može koristiti kratkoročni kredit i/ili okvirni kredit kod poslovne banke u kojoj Grad ima otvoren račun ili kod drugih poslovnih banaka i kreditnih institucija do iznosa od 3.000.000,00 eura.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-06/23-01/04

URBROJ: 2170-09-01-23-4

Krk, 25. rujna 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2289&mjesto=51500&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr