SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 31. Petak, 8. rujna 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

39.

Na temelju članka 13. stavka 1. Pravilnika o polaganju državnog ispita („Narodne novine“ broj: 70/20, 29/21 i 39/22) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09, 15/13, 7/18, 2/19, 13/20, 41/20 – pročišćeni tekst i 8/21), općinski načelnik Općine Vinodolske općine, dana 4. rujna 2023. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o imenovanju ispitnog koordinatora u provođenju polaganja državnog ispita

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Miljenko Šimić, dipl.ing.građ., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske općine, OIB: 62948114124, e-mail adresa: miljenko.simic@vinodol.hr, kontakt broj: 051/422-543, ispitnim koordinatorom za polaganje državnog ispita za Općinu Vinodolsku općinu, Bribir 34, 51253 Bribir, OIB: 98133635529, kontakt broj: 051/422-540.

Članak 2.

Ispitni koordinator dužan je prijaviti kandidate na polaganje državnog ispita, zaprimati akte u svezi s polaganjem državnog ispita te unositi statusne promjene kandidata u ADI - sustav.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju ispitnog koordinatora KLASA: 024-03/23-01/6, URBROJ: 2170-34-1-23-1 od dana 1. ožujka 2023. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-03/23-01/13

URBROJ: 2170-34-1-23-1

Bribir, 4. rujna 2023.

Općinski načelnik

Daniel Grbić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2286&mjesto=91253&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr