SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 30. Ponedjeljak, 4. rujna 2023.
GRAD RAB

54.

Na temelju članka 35. točka 3. i članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), gradonačelnik Grada Raba donio je

O D L U K U

o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab

Članak 1.

Sanja Grozdanić, odgojitelj predškolske djece, iz Raba, Palit 136, imenuje se na mandat od pet godina ravnateljem/icom Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/23-01/104

URBROJ: 2170-13/01-23-4-1

Rab, 25. kolovoza 2023.

GRADONAČELNIK GRADA RABA

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2285&mjesto=51280&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr