SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 30. Ponedjeljak, 4. rujna 2023.
GRAD RAB

53.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) i članka 34. stavak 3. podstavak 8. Statuta Grada Raba „Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 4/21), na prijedlog pročelnika upravnih tijela gradske uprave Grada Raba, Gradonačelnik Grada Raba, dana 11. kolovoza 2023. godine, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA RABA

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/21 i 12/22), u Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu ureda Grada, investicija i razvoja kod radnog mjesta pod brojem 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi: „magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke“ zamjenjuju se riječima: “sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvene ili tehničke struke“.

U Odsjeku ureda Grada, kod radnog mjesta pod brojem 2. VODITELJ ODSJEKA UREDA GRADA, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi:“ magistar struke ili stručni specijalist pravne struke“ zamjenjuju se riječima: „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij prava“.

Kod radnog mjesta pod brojem 3. SAVJETNIK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi:“ magistar struke ili stručni specijalist pravne struke“ zamjenjuju se riječima: „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij prava“.

Kod radnog mjesta pod brojem 4. SAVJETNIK ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi:“ magistar struke ili stručni specijalist pravne struke“ zamjenjuju se riječima: „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij prava“.

Kod radnog mjesta pod brojem 5. SAVJETNIK DRUŠTVENE DJELATNOSTI, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi:“ magistar struke ili stručni specijalist društvene ili pravne struke“ zamjenjuju se riječima: „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvene ili pravne struke“.

Kod radnog mjesta pod brojem 6. SAVJETNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi:“ magistar struke ili stručni specijalist novinarstva“ zamjenjuju se riječima: „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij novinarstva“.

Kod radnog mjesta pod brojem 7. SAVJETNIK ZA POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi:“ magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke“ zamjenjuju se riječima: „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske ili društvene struke“.

Kod radnog mjesta pod brojem 8. VIŠI STRUČNI SURADNIK UREDA GRADA, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi:“ magistar struke ili stručni specijalist društvene struke“ zamjenjuju se riječima: „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvene struke“.

U Odsjeku za investicije i razvoj, kod radnog mjesta pod brojem 11. VODITELJ ODSJEKA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi:“ magistar struke ili stručni specijalist tehničke, građevinske ili ekonomske struke“ zamjenjuju se riječima: „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij tehničke, građevinske ili ekonomske struke“.

Kod radnog mjesta pod brojem 12. SAVJETNIK ZA INVESTICIJE I RAZVOJ, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi:“ magistar struke ili stručni specijalist građevinske, geodetske ili arhitektonske struke“ zamjenjuju se riječima: „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij građevinske, geodetske ili arhitektonske struke“.

Kod radnog mjesta pod brojem 13. STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi: “sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske ili društvene struke“ zamjenjuju se riječima: „sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ekonomske ili društvene struke“.

Kod istog radnog mjesta pod brojem 13., rubrika: „SLOŽENOST POSLOVA“ mijenja se i glasi:“stupanj složenosti koji uključuje izvršavanje administrativnih i jednostavnijih stručnih poslova s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela“.

U Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša kod radnog mjesta pod brojem 14. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi: „magistar struke ili stručni specijalist tehničke ili ekonomske struke“ zamjenjuju se riječima: “sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij tehničke ili ekonomske struke“.

Kod radnog mjesta pod brojem 15. SAVJETNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi: „magistar struke ili stručni specijalist tehničke ili ekonomske struke“ zamjenjuju se riječima: “sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij tehničke ili ekonomske struke“.

Kod radnog mjesta pod brojem 16. SAVJETNIK ZA KOMUNALNO-PRAVNE POSLOVE, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi: „magistar struke ili stručni specijalist pravne struke“ zamjenjuju se riječima: “sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij prava“.

Kod radnog mjesta pod brojem 17. STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi: “sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik tehničke ili društvene struke“ zamjenjuju se riječima: „sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij tehničke ili društvene struke“.

Kod istog radnog mjesta pod brojem 17., rubrika: „SLOŽENOST POSLOVA“ mijenja se i glasi: “stupanj složenosti koji uključuje izvršavanje administrativnih i jednostavnijih stručnih poslova s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela“.

U Upravnom odjelu za financije kod radnog mjesta pod brojem 20. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi: „magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke“ zamjenjuju se riječima: “sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke“.

Kod radnog mjesta pod brojem 21. SAVJETNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi: „magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke“ zamjenjuju se riječima: “sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke“.

Kod radnog mjesta pod brojem 22. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi: „magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke“ zamjenjuju se riječima: “sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske ili društvene struke“.

Kod radnog mjesta pod brojem 23. STRUČNI SURADNIK ZA RAZREZ I NAPLATU POREZA, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi: “sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke“ zamjenjuju se riječima: „sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ekonomske struke“.

Kod istog radnog mjesta pod brojem 23., rubrika: „SLOŽENOST POSLOVA“ mijenja se i glasi: “stupanj složenosti koji uključuje izvršavanje administrativnih i jednostavnijih stručnih poslova s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela“.

Kod radnog mjesta pod brojem 24. VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE, u rubrici : „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi: “sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke“ zamjenjuju se riječima: „sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij ekonomske struke“.

Kod istog radnog mjesta pod brojem 24., rubrika: „SLOŽENOST POSLOVA“ mijenja se i glasi: “stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela“.

Kod radnog mjesta pod brojem 25. REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU I SPOMENIČKU RENTU, u rubrici: „POTREBNO STRUČNO ZNANJE“, riječi: “srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog smjera“ zamjenjuju se riječima: „srednja stručna sprema ekonomskog, upravnog ili građevinskog smjera“.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/23-01/99

URBROJ: 2170-13/01-23-1-1

Rab, 11. kolovoza 2023.

GRADONAČELNIK

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2285&mjesto=51280&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr