SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 30. Ponedjeljak, 4. rujna 2023.
OPĆINA LOPAR

27.

Temeljem članka 11. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 05/21 i 33/22) te Odluke o dodjeli priznanja Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/16) Općinsko vijeće Općine Lopar, na 18. sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2023. godine, donosi

ODLUKU

o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar
za 2023. godinu

I.

Javno priznanje Općine Lopar za 2023. godinu, dodjeljuje se:

1. Počasni građanin: Kabil Mujkić

2. Nagrada Općine Lopar: Grozdana Marušić

Pučki pjevači

3. Zahvalnica Općine Lopar: Damir Horvat

Snježana Perić

II.

Javna priznanja Općine Lopar čine pisana povelja i prikladni poklon materijalne vrijednosti.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/23-01/05

URBROJ:2170-24-01-23-03

Lopar, 25. kolovoza 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2285&mjesto=51281&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr