SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 29. Ponedjeljak, 14. kolovoza 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

151.

Na temelju članka 3. stavak 4. i članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine” broj 16/19), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 7. kolovoza 2023. godine, donio je

O D L U K U

o proglašenju prirodne nepogode

I.

Proglašavam prirodnu nepogodu od tuče za Općinu Omišalj, a zbog šteta uzrokovanih prirodnom nepogodom tuča, koja je pogodila područje Općine Omišalj dana 25. srpnja 2023. godine.

Budući da je riječ o šteti koja prema procjeni Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Omišalj premašuje vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda Općine Omišalj za prethodnu godinu, te time ispunjava uvjete iz članka 3. stavak 4. Zakona o ublažavanju i otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, a na prijedlog općinske načelnice, proglašavam prirodnu nepogodu.

II.

Obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da ovu Odluku o proglašenju prirodne nepogode unese u Registar šteta od prirodnih nepogoda, te istu dostavi Općini Omišalj.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 361-06/23-01/2

URBROJ: 2170-01-03/3-23-2

Rijeka, 7. kolovoza 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2284&mjesto=00001&odluka=151
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr