SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 29. Ponedjeljak, 14. kolovoza 2023.
GRAD RAB

51.

Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članaka 14. i 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), a u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Raba do 2030. godine, gradonačelnik Grada Raba donosi

II. IZMJENU ODLUKE

o osnivanju i imenovanju članova stručnog savjetodavnog Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Raba do 2030. godine

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju članova stručnog savjetodavnog Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Raba do 2030. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/21 i 27/22) mijenja se članak 2. i glasi:

„U Povjerenstvo se imenuju:

1. Ines Pulić, mag. ing. aedif., predstavnica Grada Raba, voditeljica Odsjeka za investicije i razvoj, predsjednica Povjerenstva,

2. Ivan Braut, mag. educ. hist. art., predstavnik Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, član Povjerenstva,

3. Sandra Španjol-Pandelo, dipl. oec., predstavnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, član Povjerenstva,

4. Sandra Sablić Mitrović, dipl. ing. građ., predstavnica Hrvatskih voda, član Povjerenstva,

5. Danijela Kuparić, dipl. sanit. ing., predstavnica komunalnog društva Vrelo d.o.o., član Povjerenstva,

6. Vjekoslava Hrvatin Bakić, dipl. san. ing., predstavnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, član Povjerenstva,

7. Eugen Gudac, dipl. ing., predstavnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, član Povjerenstva.

Tajnica Povjerenstva je Sniježana Maškarin, dipl. ing. građ., Upravni odjel ureda Grada, investicija i razvoja.“

Članak 2.

Ova II. izmjena Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 351-01/20-01/01

URBROJ: 2170-13/01-23-49

Rab, 31. srpnja 2023.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2284&mjesto=51280&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr