SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 29. Ponedjeljak, 14. kolovoza 2023.
GRAD RAB

47.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 2. kolovoza 2023. godine, donijelo je

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN

davanja koncesije za razdoblje od 2023. do 2025. godine na području Grada Raba

Članak 1.

Utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije za razdoblje od 2023. do 2025. godine na području Grada Raba (dalje u tekstu: Plan).

Članak 2.

Grad Rab u razdoblju od 2023. godine do 2025. godine planira dati sljedeću koncesiju:

1. KONCESIJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI - DIMNJAČARSKI POSLOVI NA PODRUČJU GRADA RABA U 2023. GODINI.

- planirani broj koncesija: jedna koncesija tijekom 2023. godine,

- rok na koji se koncesija planira dati: 5 godina,

- vrsta i predmet koncesije: koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti- dimnjačarski poslovi,

- početak koncesije: 2023. godina,

- procijenjena godišnja naknada: 2.654,46 € (20.000,00 kuna),

- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova pripreme i provedbe postupka za davanje koncesije,

- očekivana gospodarska korist od koncesije utvrđuje se u visini razlike ukupnih godišnjih naknada od koncesije i planiranih rashoda od koncesije,

- pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/17).

Članak 3.

Gradsko vijeće Grada Raba tijekom kalendarske godine ovisno o okolnostima može promijeniti ovaj Plan davanja koncesije.

Članak 4.

Plan davanja koncesije dostavlja se ministarstvu nadležnom za financije.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/04

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-3

Rab, 2. kolovoza 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

PREDSJEDNIK

Željko Dumičić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2284&mjesto=51280&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr