SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 29. Ponedjeljak, 14. kolovoza 2023.
GRAD RAB

46.

Na temelju članka 119. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 2. kolovoza 2023. godine, donosi

ODLUKU

O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU
GRADA RABA

Članak 1.

Grad Rab se kratkoročno zadužuje za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priliva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 2.

Grad Rab kratkoročno će se zadužiti revolving kreditom po principu prekoračenja po poslovnom računu na način:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grad Raba za zaključivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Raba za izdavanje zadužnice i mjenica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/04

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-2

Rab, 2. kolovoza 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

PREDSJEDNIK

Željko Dumičić

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2284&mjesto=51280&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr