SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 27. Četvrtak, 27. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

142.

Na temelju članka14. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22), članka 65. stavka 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici održanoj 20. srpnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o rasporedu sredstava za aktivnost „Ulaganje i opremanje objekata“ za THALASSOTHERAPIU CRIKVENICA – specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju

Članak 1.

THALASSOTHERAPIJI CRIKVENICA – specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju raspoređuju se sredstva u iznosu 159.267,00 eura za rekonstrukciju dvorane Panorama.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2023. godinu, razdjel 4 Upravni odjel za zdravstvo, Glava 2 Županijske ustanove zdravstva, Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu, K 420802 Ulaganje i opremanje objekata :

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi78.901,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja

na nefinancijskoj imovini78.901,00

Izvor: 181 Prenesena sredstva –

opći prihodi i primici80.366,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja

na nefinancijskoj imovini80.366,00

Ukupno (eura):159.267,00

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da zaključi ugovor sa THALASSOTHERAPIJOM CRIKVENICA – specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju, o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/5

URBROJ: 2170-01-01/5-23-17

Rijeka, 20. srpnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2282&mjesto=00001&odluka=142
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr