SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 24. Četvrtak, 29. lipnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

119.

Na temelju članka 83. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18– pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 26. lipnja 2023. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju člana Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

I.

Za člana Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, kao predstavnik osnivača, imenuje se Željko Ševerdija.

II.

Mandat člana Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje do isteka mandata ostalih članova Upravnog vijeća koji su predstavnici osnivača, a koji su imenovani u upravno vijeće Odlukom Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 22/21).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/25

URBROJ: 2170-01-01/6-23-13

Rijeka, 26. lipnja 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2279&mjesto=00001&odluka=119
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr