SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 24. Četvrtak, 29. lipnja 2023.
OPĆINA VRBNIK

28.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 59. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20 i 2/21), a u svezi s Proračunom Općine Vrbnik za 2023. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 46/22), općinski načelnik Općine Vrbnik, donio je

IZMJENU PLANA

prijma u službu u Općini Vrbnik za 2023. godinu

I.

U Planu prijema u službu u Općinu Vrbnik za 2023.godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/19) točka II. mijenja se i glasi:

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjelu Općine Vrbnik predviđeno je ukupno 7 radnih mjesta i to 6 službenika i 1 namještenik, te je popunjeno 6 radnih mjesta (5 službenika i 1 namještenik).

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Vrbnik za 2023. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđa se prijam jednog službenika u službu na određeno vrijeme.

IV.

Ove izmjene Plana stupaju na snagu dan nakon objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na mrežnoj stranici Općine Vrbnik.

KLASA: 400-01/22-01/98

URBROJ: 2170-36-01-22-2

Vrbnik, 19. lipnja 2023.

Općinski načelnik

Dragan Zahija, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2279&mjesto=51516&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr