SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 24. Četvrtak, 29. lipnja 2023.
GRAD KRK

38.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. lipnja 2023. godine, donosi

IZMJENE PROGRAMA

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 45/22), članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem planiran je u Proračunu Grada Krka za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 13.450,00 eura i to na sljedeći način:

1. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 3.450,00 eura,

2. Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko 10.000,00 eura.

(2) Prihod iz članka 2. stavka 1. ovog programa utrošit će se za podmirenje troškova u vezi sa provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu i to za dio troškova održavanja poljoprivrednih puteva, koji su planirani u posebnom dijelu proračuna u Programu 1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture, aktivnost A100409 Ostale komunalne aktivnosti, pozicija 3116 - Održavanje poljoprivrednih puteva, u iznosu od 13.450,00 eura.«

Članak 2.

Ove Izmjene Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu dan nakon objave.

 

 

 

 

 

KLASA:400-09/23-01/07

URBROJ:2170-09-01-23-4

Krk, 27. lipnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2279&mjesto=51500&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr