SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 22. Četvrtak, 15. lipnja 2023.
OPĆINA MRKOPALJ

18.

Na temelju odredbi članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20 ) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/21) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom provodi se raspodjela rezultata iskazanog u financijskim izvještajima za 2022. godinu korigirana za razlike uslijed konverzije kuna u euro s 1.1.2023. godine te se utvrđuje namjena i raspodjela viška neutrošenih prihoda u skladu s propisima iz područja proračuna.

Članak 2.

Općina je na dan 1.1.2023. godine u eurima iskazala rezultat u Bilanci na računima podskupine 922 prema kategorijama kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 402.205,40 eura čini razlika između prihoda poslovanja u iznosu od 1.282.267,07 eura i rashoda poslovanja 608.900,09 eura umanjena za korekcije rezultata 271.161,58 eura.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 130.874,89 eura nastao je razlikom prihoda od prodaje nefinancijske imovine 257.861,11 eura i rashoda za nabavu nefinancijske imovine 659.897,55 eura, a ta razlika umanjena je korekcijom rezultata

271.161,58 eura. Usklađene po konverziji kuna u eure iznosi 0,03 eura.

Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 63.671,11 eura čine izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 72.1110,18 eura, umanjeni za višak prihoda od financijske imovine iz 2021. godine u iznosu od 8.439,06 eura, te korekcije zbog konverzije kuna u eura 0,01 eura .

Članak 4.

Višak prihoda poslovanja raspoređuje se na način da se s njime pokrivaju manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od financijske imovine.

Preostali višak prihoda poslovanja u iznosu od 207.659,40 eura prenosi se u slijedeće razdoblje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko- goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/01

URBROJ: 2170-29-01-23-15

Mrkopalj, 31. svibnja 2023.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednica

Helena Crnković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2277&mjesto=51315&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr