SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 15. Četvrtak, 20. travnja 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

13.

Na temelju članka 38. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 12/12, 43/12, 10/13, 37/13, 39/14, 16/15, 23/15, 7/16, 16/16, 7/19, 10/20, 25/20 i 25/21) te članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17- proč. tekst, 9/18 i 9/21) gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 03. siječnja 2023. godine donosi:

ODLUKU

o umanjenju vrijednosti jedinične zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Kao dodatna mjera poticaja gospodarstva vrijednost jedinične zakupnine za poslovne prostore utvrđene Odlukom KLASA: 372-01/06-01/06, URBROJ: 2213/01-01-06-3 od 25.01.2006., (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 3/06) godine u vlasništvu Grada Malog Lošinja umanjuje se za 20%.

Članak 2.

Odredbe iz članka 1. ove Odluke primjenjuju se na obračun zakupnina zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja za mjesece siječanj, veljaču i ožujak za 2023. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 401-01/22-01/15

URBROJ: 2170-10-01-23-11

Mali Lošinj, 03.01.2023. godine

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag.oec., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2270&mjesto=10005&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr