SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 14. Petak, 14. travnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

56.

Na temelju članka 14. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22), članka 65. stavka 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13- pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 30. ožujka i 6. travnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o rasporedu sredstava Domu zdravlja
Primorsko-goranske županije za financiranje
nabavke mobilnog mamografa

Članak 1.

Za potrebe nabavke mobilnog mamografa za radiološku dijagnostiku u Ispostavama Doma zdravlja Primorsko-goranske županije izvan grada Rijeke raspoređuju se sredstava Domu zdravlja Primorsko – goranske županije u iznosu od 300.000,00 eura.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Primorsko- goranske županije za 2023. godinu, stavkama razdjela 4 - Upravni odjel za zdravstvo, Glava 4-2 – Županijske ustanove zdravstva, Program 4208 „Investicije u zdravstvenu infrastrukturu“:

K 420802 Ulaganje i opremanje objekata

Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

422 Postrojenja i oprema167.277,00

K 42083 Zanavljanje voznog parka

Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

423 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu132.723,00

Ukupno (EUR):300.000,00

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke zaključi ugovor sa Domom zdravlja Primorsko-goranske županije o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-23-56

Rijeka, 6. travnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2269&mjesto=00001&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr