SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 14. Petak, 14. travnja 2023.
GRAD RAB

18.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/23-07/02, URBROJ: 50301-29/23-23-2 od 8. veljače 2023. godine), Stožer civilne zaštite Grada Raba, na sjednici održanoj 4. travnja 2023. godine, usvaja

Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Raba za 2023. godinu

I.

U cilju što bolje pripreme protupožarne sezone u 2023. godini, Stožer civilne zaštite Grada Raba usvaja Plan rada za protupožarnu sezonu 2023. godine.

II.

Planom rada iz točke I. utvrđuju se slijedeći zadaci:

• organiziranje sjednice Stožera civilne zaštite tematski vezano uz pripremu protupožarne sezone,

• usvajanje Financijskog plana za provedbu zadaća tijekom požarne sezone u 2023. godini,

• utvrđivanje Prijedloga Plana operativne provedbe mjera zaštite od požara na području Grada Raba za 2023. godinu,

• utvrđivanje Prijedloga Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Raba za 2023. godinu,

• utvrđivanje Prijedloga Plana motrenja, čuvanja i ophodnje za područje Grada Raba u 2023. godini

• utvrđivanje stanja ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab,

• praćenje i nadziranje stanja odlagališta otpada i poduzimanje mjera za sanaciju u slučaju eventualne pojave nekontroliranih „divljih“ odlagališta na području Grada Raba,

• provođenje drugih zadaća iz Programa aktivnosti kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske uvažavajući trenutno stanje na području nadležnosti Stožera civilne zaštite Grada Raba.

III.

Ovaj plan realizirat će se u suradnji s drugim subjektima zaštite od požara na području Grada Raba.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 240-02/23-01/01

URBROJ: 2170-13-02/1-23-3

Rab, 4. travnja 2023.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA RABA

NAČELNIK STOŽERA

Denis Deželjin, dipl. ing.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2269&mjesto=51280&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr