SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 12. Petak, 31. ožujka 2023.
OPĆINA VRBNIK

9.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09,15/13, 25/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 11. sjednici koja je održana 28. ožujka 2023. godine, donijelo

ODLUKU

o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik

1. Općina Vrbnik prodat će dio nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik zemljišnoknjižne oznake k.č. broj 2468/199, k.o. Vrbnik, površine 680 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 253,70 €/m2, odnosno u ukupnom iznosu od 172.516,00 €.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 19. veljače 2023. godine u Novom listu i mrežnim stranicama Općine Vrbnik, utvrđuje se Kristian Čačić, Gojlanska ulica 11, 10 400 Zagreb.

3. Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik sklopit će, u ime Općine Vrbnik, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine s Kristianom Čačić, Gojlanska ulica 11, 10 400 Zagreb, kao kupcem.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 944-05/22-01/1

URBROJ: 2170-36-23-03-3

Vrbnik, 28. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2267&mjesto=51516&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr