SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 12. Petak, 31. ožujka 2023.
OPĆINA VRBNIK

7.

Temeljem članka 21. i 24. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», broj 82/15, 118/18 i 31/20), članka 6. Pravilnika o sastavu, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 126/19 i 17/20 ) te članka 59. Statuta Općine Vrbnik («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20, 2/21 i 14/21), Općinski načelnik dana 14. ožujka 2023. donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU
I IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VRBNIK

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/21) u članaku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

„1. Greta Turk – član (Jedinstveni upravni odjel)“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na mrežnim stranicama Općine Vrbnik.

KLASA: 240-01/23-01/3

URBROJ: 2170-36-23-03-1

Vrbnik, 14. ožujka 2023.

Općinski načelnik

Dragan Zahija, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2267&mjesto=51516&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr