SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 12. Petak, 31. ožujka 2023.
OPĆINA VRBNIK

6.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine», broj 92/10 i 114/22) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20, 2/21, 14/21) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 11. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Plana zaštite od požara

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik usvaja Plan zaštite od
požara.

Članak 2.

Plan zaštite od požara i Tabelarni dio plana sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 250-01/23-01/2

URBROJ: 2170-36-23-03-1

Vrbnik, 28. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2267&mjesto=51516&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr