SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 12. Petak, 31. ožujka 2023.
OPĆINA VRBNIK

3.

Na temelju članka 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 16. stavka 1. Zakona o koncesijama («Narodne novine», broj 69/17 i 107/20), članka 42. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20, 2/21 i 14/21) Općinsko vijeće na 11. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2023. donijelo je

ODLUKU

o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku
davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području općine Vrbnik

1. Podaci o naručitelju: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik

MB: 2547422, OIB 80254949848

2. Odgovorna osoba: Dragan Zahija, Općinski načelnik

3. Sastav povjerenstva:

a. voditelj povjerenstva: Ivan Juranić

b. član: Greta Turk

c. član: Mirjana Polonijo

Napomena: Ministarstvo financija se dopisom KLASA: 951-01/22-02/1, URBOJ: 513-06-02-22-313 od 20. prosinca 2022. očitovalo da ne namjerava imenovati svog predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Vrbnik.

4. Predmet koncesije: obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Vrbnik do 01.04.2028.godine

5. Planirana vrijednost: 1000 €/godišnje

6. Način i uvjeti plaćanja: 4 jednake rate

7. Ostali uvjeti:

Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:

1. pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,

2. pregled i ocjena pristiglih ponuda,

3. utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije,prijedlog odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje tih prijedloga,

4. predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva, te

5. obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Stručno povjerenstvo za koncesije o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko- goranske županije“.

KLASA: 400-01/22-01/87

URBROJ: 2170-36-23-03-3

Vrbnik, 28. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2267&mjesto=51516&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr